น้ำมันทอดซ้ำ ... อันตราย

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการ

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 37, 443 (มี.ค. 2559) 17-18

หัวข้อ:

น้ำมันทอดอาหาร--แง่อนามัย. น้ำมันทอดอาหารใช้แล้ว--การเสื่อมสภาพ--แง่อนามัย.

บทคัดย่อ

น้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพ จะมีลักษณะหนืดข้นผิดปกติ มีสีดำ เกิดฟองมาก มีกลิ่นเหม็นไหม้ เกิดควันมากขณะทอด ซึ่งการกินอาหารที่มีการใช้น้ำมันทอดซ้ำจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้การเจริญเติบโตลดลง ตับและไตมีขนาดใหญ่มีการสะสมไขมันในตับ การหลั่งน้ำย่อยทำลายสารพิษในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น ไลโพโปรตีนชนิด LDL มีโอกาสเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ไอระเหยจากน้ำมันทอดซ้ำหากสูดดมเป็นเวลานานอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากพบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคมะเร็งที่ปอดผู้บริโภคจึงควรหลีกเลี่ยง อาหารทอดจากร้านค้าที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำในครัวเรือนไม่ควรใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำเกิน 2 ครั้ง หลีกเลี่ยงการใช้กระทะเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง ในการทอดอาหาร เปลี่ยนน้ำมันทอดอาหารบ่อยขึ้น บริเวณการทอดอาหารควรมีการระบายอากาศที่ดี