น้ำมันมะพร้าว อาหารมหัศจรรย์ (จริงหรือ)

ผู้เขียน

ดาลัด ศิริวัน

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 37, 442 (ก.พ. 2559) 10-18

หัวข้อ:

น้ำมันมะพร้าว--สรรพคุณทางยา--องค์ประกอบ--แง่อนามัย.

บทคัดย่อ

น้ำมันมะพร้าว (coconut oil) คือน้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกน้ำมันจากเนื้อผลของต้นมะพร้าว (Cocos nucifera L.) ซึ่งเป็นพืชตระกูลปาล์ม (Arecaceae หรือ Palmae) ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวที่จำหน่ายในท้องตลาดมี 2 ชนิด คือ refined coconut oil เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดโดยวิธีทางเคมี และ virgin coconut oil เป็นน้ำมันมะพร้าวที่สกัดโดยวิธีสกัดเย็น องค์ประกอบหลักของน้ำมันมะพร้าว คือ กรดไขมันไม่อิ่มตัว เป็นกรดไขมันที่มีขนาดโมเลกุลปานกลาง หรือเรียกว่ากรดไขมันสายกลาง เช่น กรดลอริก ซึ่งเมื่อกินและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย จะถูกเผาผลาญได้ดี สะสมในเนื้อเยื่อไขมัน น้อยกว่ากรดไขมันที่มีโมเลกุลยาว ในทางการแพทย์นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบทางการแพทย์ชนิดกิน สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูดซึมสารอาหารผิดปกติ ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับอาหารคี-โตเจนิก (ketogenic diet) ในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคลมชักและเป็นส่วนประกอบของไขในอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปัจจุบันมีงานวิจัยที่ศึกษาผลของน้ำมันมะพร้าวที่มีต่อสุขภาพของคนในแง่ของการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน หลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง พบว่า น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ มีกรดไขมันที่มีคุณสมบัติป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ การบริโภคน้ำมันพืชให้หลากหลายเพื่อให้ได้สัดส่วนของกรดไขมันจำเป็นเพียงพอจะช่วยลดระดับไขมันในหลอดเลือดได้ รวมถึง น้ำมันมะพร้าวอาจจะช่วยให้อาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ดีขึ้นได้