น้ำมันหมู ดีกว่า น้ำมันพืช... ?

ผู้เขียน

วันทนีย์ เกรียงสินยศ

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 37, 442 (ก.พ. 2559) 19-23

หัวข้อ:

น้ำมันหมู--แง่อนามัย. น้ำมันพืช--กรดไขมัน. กรดไขมัน--ประเภท. น้ำมันมะพร้าว--แง่อนามัย.

บทคัดย่อ

ไขมัน เป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย มีหน้าที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน เช่น เอ ดี อี และเค แหล่งของไขมันที่ได้มากและง่ายที่สุด คือ ได้จากน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร ซึ่งน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ น้ำมันพืช และน้ำมันที่มาจากสัตว์ มีองค์ประกอบย่อยที่เรียกว่ากรดไขมัน คือ กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acids) และกรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acids) สัดส่วนของกรดไขมันที่แตกต่างกัน น้ำมันแต่ละชนิด ทำให้น้ำมันแต่ละชนิดมีความเหมาะสมในการประกอบอาหารแตกต่างกัน น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันหมู เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้ดี เหมาะกับการประกอบอาหารโดยวิธีการทอดที่ใช้น้ำมันมาก ๆ เช่น ทอดไก้ ทอดปาท่องโก๋ สำหรับการผัดที่ใช้เวลาน้อยและอุณหภูมิไม่สูงมาก ควรใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดอกทานตะวัน ทั้งนี้เพื่อสุขภาพที่ดีควรใช้น้ำมันในการประกอบอาหารแต่น้อย จำกัดปริมาณการกินอาหารทอด กินอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่ เน้นการกินผักและผลไม้มากขึ้น