กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต-กาแฟ รสชาติแปลกใหม่ ผลิตภัณฑ์ขายดี

ผู้เขียน

พัฒนา นรมาศ

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 689 (ก.พ. 2562) 104-105

หัวข้อ:

กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต. กล้วยตากเคลือบกาแฟ.

บทคัดย่อ

กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีการนำมาแปรรูปเป็นกล้วยตากรสธรรมชาติที่หวานหอมอร่อยและต่อยอดด้วยการพัฒนาการผลิตเป็นกล้วยตากรสช็อกโกแลตและรสกาแฟ โดยมีขั้นตอนการผลิต คือ คัดเลือกกล้วยดิบเกือบสุก โดยไม่ต้องปอกเปลือก นำไปบ่ม 3-4 คืน ในโรงบ่ม เพื่อทำให้กล้วยสุกพร้อมกัน จากนั้นนำกล้วยมาปอกเปลือก แล้วตากในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ 3-4 วัน เมื่อกล้วยแห้งดีแล้วนำไปทับให้ผลกล้วยบางหรือไม่หนามากเกินไป แล้วนำไปเคลือบครีมช็อกโกแลตหรือครีมกาแฟ เพื่อให้ได้รสชาติแปลกใหม่จากกล้วยตากรสธรรมชาติ