นวัตกรรมส่วนประกอบของ ENERGY GEL

ผู้เขียน

สุรพงษ์ พินิจกลาง

เอกสารที่มา

วารสารวิทยาศาสตร์ 72, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2561) 32-33

หัวข้อ:

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- องค์ประกอบ.

บทคัดย่อ

Powerbar หรือ Energy gel เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีคุณสมบัติเสริมสร้างพลังงานให้นักกีฬามีศักยภาพในการเล่นกีฬาได้สูงมากขึ้น ส่วนประกอบหลักของ Energy gel ได้แก่ มอลโทเดกซ์ทริน (maltodextrin) น้ำตาลฟรักโทส (fructose) เกลือแร่ กาแฟอีน กรดอะมิโน และคลัสเตอร์เดกซ์ทริน (cluster dextrin)