หนึ่งเดียวในโลก "กาแฟไขชะมด"

ผู้เขียน

ดวงกมล, นามแฝง

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 25, 441 (มิ.ย. 2562) 26-27

หัวข้อ:

ไขชะมด -- สรรพคุณ. ไขชะมด -- กาแฟ.

บทคัดย่อ

กาแฟสมุนไพรไขชะมด ที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นกาแฟที่มีส่วนผสมหลัก คือ ไขชะมด ซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจ และผสมสมุนไพรอีก 8 ชนิด มีรสชาติเข้มข้น ไม่ขมจัด แบบกาแฟธรรมดา โดยกาแฟไขชะมดที่ผลิตมีการปรับเทคนิคการคั่วกาแฟเพื่อลดความเปรี้ยวลงให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้นด้วย