ยำส้มโอ 3 รส

ผู้เขียน

พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 40, 476 (ธ.ค. 2561) 47-49

หัวข้อ:

ส้มโอ. ส้มโอ -- ยำ.

บทคัดย่อ

ส้มโอ นอกจากกินเป็นผลไม้แล้ว ยังนำมาทำเป็นอาหารได้ ซึ่งในบทความมีรายละเอียดของส่วนผสมและวิธีการทำยำส้มโออย่างละเอียดโดยคุณค่าทางโภชนาการของยำส้มโอ 150 กรัม จะให้พลังงาน 128 กิโลแคลอรี โปรตีน 6 กรัม ไขมัน 4 กรัม คาร์โบไฮเดรต 17 กรัม ใยอาหาร 3 กรัม คิดเป็นร้อยละ 12 มีปริมาณโซเดียมร้อยละ 13 และมีวิตามินซี ร้อยละ 100 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคใน 1 วันโดยปริมาณวิตามินซีส่วนใหญ่มาจากส้มโอ