ข้าวตัง ทำไมต้อง หน้าตั้ง

ผู้เขียน

ยศพิชา คชาชีวะ

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 25, 438 (มี.ค. 2562) 54-55

หัวข้อ:

ข้าวตัง. การปรุงอาหาร (ข้าว).

บทคัดย่อ

ข้าวตัง คือ ข้าวที่สุกแล้วแต่แห้ง ปัจจุบันการทำข้าวตังจะต้มปลายข้าวหอมมะลิ ผสมปลายข้าวเหนียว หรือผสมแป้งมันละลายน้ำ แล้วนำไปเทบนแผ่นพลาสติก ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมหรือแผ่นกลม นำไปตากแดดให้แห้ง ก่อนนำมาทอด กรรมวิธีการทำหน้าตั้ง ใช้วิธีเดียวกับการทำหลน โดยทำให้ออกรสเค็มหวาน ซึ่งในบทความมีส่วนผสมและกรรมวิธีการทำหลนเต้าเจี้ยวและข้าวตังหน้าตั้ง อย่างละเอียดด้วย