บุกอาหารสำหรับการลดน้ำหนัก ไขมัน และน้ำตาล

ผู้เขียน

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

เอกสารที่มา

เกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 11 ว/ด/ป 2550 หน้า 24-25

หัวข้อ:

บุก--แง่อนามัย, บุก--สรรพคุณทางยา.

บทคัดย่อ

ไม่มี