กุ้งแห้งแดงนี้อาจมีปัญหา

ผู้เขียน

พชร แกล้วกล้า

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับที่ 112-113(พิเศษ) ว/ด/ป มิ.ย.-ก.ค. 2553 หน้า 21-25

หัวข้อ:

กุ้งแห้ง--สารปนเปื้อน--ผลวิเคราะห์

บทคัดย่อ

ไม่มี