ลิ้นห่าน ผักพื้นบ้านที่ใกล้สูญพันธุ์

ผู้เขียน

พิชญาดา เจริญจิต

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 682 (พ.ย. 2561) 112-113

หัวข้อ:

ลิ้นห่าน. ลิ้นห่าน -- ผัก.

บทคัดย่อ

ผักลิ้นห่าน เป็นพืชล้มลุก ลำต้นสั้น มีไหลทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ขอบใบหยักเล็กน้อย ใบยาวรีคล้ายลิ้นห่าน ปลายใบแหลม เป็นผักพื้นบ้านที่สามารถเจริญเติบโตตามชายฝั่งทะเล นำไปปรุงประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น ต้มกะทิผักลิ้นห่าน ผัดน้ำมันหอย รับประทานเป็นผักคู่กับน้ำพริก ซึ่งผักลิ้นห่านจะมีความกรอบ มัน เจือขมเล็กน้อย