น้ำนมข้าวโพด ผลิตภัณฑ์เด่น มทร.สุวรรณภูมิ

ผู้เขียน

ธนัชพร วิระสอน

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 628 (พ.ย. 2561) 100-101

หัวข้อ:

นมข้าวโพด. ข้าวโพด -- ผลิตภัณฑ์.

บทคัดย่อ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้แปรรูปข้าวโพดเป็นน้ำนมข้าวโพด โดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำมาปอกเปลือกแล้วนำไปต้มให้สุก จากนั้นทำการปั่นเพื่อสกัดน้ำนมข้าวโพด ปัจจุบันมีทั้งหมด 2 สูตร คือ สูตรไม่เติมครีมเทียม และสูตรเติมครีมเทียม ก่อนนำไปฆ่าเชื้อโดย การพาสเจอไรซ์ โดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส มีการควบคุมคุณภาพ และเก็บรักษาในอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นานประมาณ 7 วัน