เที่ยวบุรีรัมย์ อย่าลืมไป อ.ประโคนชัย แวะซื้อของฝากที่ร้าน "กุ้งจ่อมแก้วพะเยาว์"

ผู้เขียน

ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 23, 419 (ส.ค. 2560) 70-71

หัวข้อ:

กุ้งจ่อม. กุ้งจ่อม--แง่โภชนาการ.

บทคัดย่อ

กุ้งจ่อม และปลาจ่อมเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ใช้ภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งผลิตปลาจ่อมและกุ้งจ่อมเก่าแก่แห่งหนึ่ง และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุ้งจ่อมกระยาสารทประโคนชัย ที่ผลิตกุ้งจ่อมมานานกว่า 20 ปี โดยใช้ความรู้ ทักษะ ความชำนาญที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่น และพัฒนาวิธีการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัย รวดเร็ว แต่ยังคงรสชาติและความอร่อยเช่นเดิม การผลิตกุ้งจ่อม จะใช้กุ้งฝอยเป็นวัตถุดิบหลัก โดยต้องล้างทำความสะอาด และปล่อยให้แห้ง จากนั้นนำไปใส่ในภาชนะและใส่น้ำปลายี่ห้อทิพย์รส ในอัตรา กุ้งฝอย 10 กิโลกรัมต่อน้ำปลา 8 ขวด หมักทิ้งไว้ 2 คืน แล้วใส่ข้าวคั่วประมาณ 2 กิโลกรัม หมักอีก 2 คืน จึงสามารถนำไปรับประทานหรือจำหน่ายได้ กุ้งจ่อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน 2 เดือน โดยแช่ตู้เย็น ผู้บริโภคสามารถนำกุ้งจ่อมไปปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น รับประทานสดโดยใส่หอม ตะไคร้ ผสมกับไข่เจียว หรือนำไปผัด ยำ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุ้งจ่อมกระยาสารท ประโคนชัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย.ด้วย