"ไขมันแปลง" ร้ายแรงสุด

ผู้เขียน

สันต์ หัตถีรัตน์

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 39, 460 (ส.ค. 2560) 12-16

หัวข้อ:

ไขมัน. ไขมัน--แง่อนามัย.

บทคัดย่อ

ไขมันแปลง (ไขมันทรานส์) หมายถึง น้ำมันพืชชนิดไขมันไม่อิ่มตัวที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของไฮโดรเจนเพียงตัวเดียวในโมเลกุลของกรดไขมันด้วยกระบวนการทางเคมี เพื่อให้ได้ไขมันที่แข็งตัวง่าย เก็บไว้ได้นาน อุตสาหกรรมอาหารและภัตตาคารต่างๆ มักใช้ไขมันแปลงในอาหารสำเร็จรูป ซึ่งทำให้คุณภาพของของน้ำมันพืชเปลี่ยนไปจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มากกว่าไขมันอื่นๆที่ต้องใช้ไขมันเป็นส่วนประกอบ เช่น ก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปพร้อมปรุงในซอง อาหารกระป๋อง เนยเทียม เค้ก คุกกี้ มันฝรั่งทอด ขนมกรุบกรอบ ต่างๆ พ.ศ.2558 องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ได้ประกาศยกเลิกการใช้ “ไขมันแปลง” ในอาหารทุกชนิด โดยให้มีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ใน พ.ศ.2560 แต่องค์การอาหารและยา (อย.) ไทย ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภค สามารถเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยได้ควรสั่งห้ามการใช้ไขมันแปลงหรือไขมันทรานส์ในอาหารทุกชนิด