ใช้ปลาเลี้ยงในนาข้าว ผลิตปลาส้ม "บ้านฟ้าห่วน" ที่อำนาจเจริญ

ผู้เขียน

ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 663 (ม.ค. 2561) 104-105

หัวข้อ:

ปลาส้ม -- อำนาจเจริญ. ปลาส้ม -- การแปรรูป.

บทคัดย่อ

การถนอมอาหาร ของชาวบ้านแบบโบราณที่เรียกว่า “ปลาส้ม” มีจุดเด่นความอร่อยตามการเลือกชนิดของปลา ส่วนผสม ระยะเวลาการหมักที่เหมาะสม ซึ่งกลุ่มปลาร้าปลาส้มบ้านฟ้าห่วน ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นกลุ่มที่ผลิตปลาส้ม และปลาร้าแบบโบราณ โดยใช้ปลาตะเพียนเป็นวัตถุดิบหลัก ขั้นตอนการผลิตปลาส้มให้นำปลาตะเพียนมาถอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส้ออก ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า จากนั้นนำไปแช่ในน้ำซาวข้าวก่อนนำกลับมาล้างด้วยน้ำเปล่า แล้วผึ่งให้สะเด็ดน้ำ นำปลาผสมกับเกลือ ข้าวเหนียว กระเทียม ในอัตราส่วน ปลา 2 กิโลกรัม เกลือ ข้าวเหนียว กระเทียมอย่างละ 1 ขีด คลุกเคล้ากับตัวปลาให้ทั่ว และนวดต่อประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าในเนื้อปลา จากนั้นนำไปใส่ในภาชนะ แช่ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 2 วัน จึงนำไปบรรจุภาชนะเพื่อจำหน่าย หรือบริโภคได้