ไข่จ๋า

ผู้เขียน

ประสิทธิ์ศิลป์ ชัยยะวัฒนะโยธิน

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 21 ฉบับที่ 462 (1 กันยายน 2552) หน้า 97

หัวข้อ:

Subject :

บทคัดย่อ

ไข่ เป็นอาหารของคนทั้งโลก มีส่วนประกอบหลักๆ คือ เปลือกไข่ อาจมีสีน้ำตาลหรือสีขาวขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ แม่ไก่ สีไข่ไม่มีผลใดๆ ต่อคุณค่าทางโภชนาการ ในเปลือกไข่จะมีคอลลาเจล ทำให้เปลือกแข็ง ทำให้เปลือกแข็ง เปลือกไข่จะมีรูขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น อากาศและความชื้นสามารถแทรกผ่านรูเล็กๆ ที่อยู่ในไข่ได้ เมื่อไข่ออกมาใหม่ๆ จะมีเมือกเคลือบที่เปลือกไข่ด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศและน้ำผ่านเข้าไปได้ เมื่อเก็บไว้นานๆ เมือกเหล่านี้จะแห้งไปทำให้ไข่เสียเร็ว เยื่อหุ้มไข่มีอยู่ด้วยกัน 2 ชั้น ชั้นนอกที่ติดเปลือกและชั้นในที่ติดกับไข่ขาว ในไข่ขาวประกอบด้วยน้ำและโปรตีน มีไขมันเล็กน้อย ไข่แดงจะอยู่กลางฟองโดยการยึดของเยื่อที่เป็นเกลียวแข็ง ไข่แดงมีความเข้มข้นมากกว่าไข่ขาว เพราะมีน้ำน้อยกว่ามีไขมันและโปรตีนมากกว่า บางฟองอาจมีจุดเลือด มีสาเหตุมาจากเส้นเลือดฝอยในรังไข่ของแม่ไก่แตก ไม่มีโทษแต่อย่างใด