คนทำเกลือกลางหุบเขา

ผู้เขียน

ไมตรี ลิมปิชาติ

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี ปีที่ 16 ฉบับที่ 249 (มีนาคม 2553) หน้า 69

หัวข้อ:

เกลือสินเธาว์--น่าน

บทคัดย่อ

ปกติคนผลิตเกลือหรือทำเกลือขายจะต้องยู่ริมทะเล เพราะต้องสูบน้ำเค็มจากทะเลมาขังไว้ในนาเกลือแล้วปล่อยให้แดดเผาจนน้ำระเหยเหลือแต่เกลือ แต่มีเกลืออีกชนิดหนึ่งที่สูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มจนกลายเป็นเกลือ เกลือที่ได้จากน้ำใต้ดินเรียกว่าเกลือสินเธาว์ หมู่บ้านทำเกลือสินเธาว์ ตำบลบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่าน การผลิตเกลือขาย ขั้นตอการทำเกลือสินเธาว์เป็นไปอย่างง่ายๆหลังจากเอาน้ำเค็มจากบ่อขึ้นมาแล้วก็นำไปใส่กระทะต้ม ประมาณ 2 ชั่วโมง จะได้เกลือสีขาวละเอียด จากนั้นให้ตักเกลือจากกระทะใส่ภาชนะแขวนไว้เหนือกระทะเพื่อให้สะเด็ดน้ำ ทำหมุนเวียนไปอย่างนี้ เมื่อเกลือที่สะเด็ดน้ำเรียบร้อยแล้ว ก็นำไอโอดีนเทลงไปในเกลือคลุกให้เข้ากัน รอจนเกลือกับไอโอดีนเข้ากันดีแล้วจึงบรรจุใส่ถุงพลาสติกเป็นอันเสร็จการทำเกลือสินเธาว์ ราคาขายเกลือที่หน้าบ่อกิโลกรัมละ 5 บาท ชาวบ้านที่ตำบลนี้มีรายได้จากการนำเกลือแล้วยังมีการต้มไข่ขายโดยใช้น้ำต้มที่เหลือจากการต้มเกลือ ไข่ก็จะมีรสเค็มโดยไม่ต้องใช้น้ำปลาทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง