ปลาซาบะ ขวัญใจคนยาก

ผู้เขียน

วิลาสินี แอล โฟลเดอร์นาว

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 90-91

หัวข้อ:

ปลาซาบะ. ปลาซาบะ -- อาหาร.

บทคัดย่อ

ซาบะ เป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาอินทรี แต่คนละชนิด พบในน่านน้ำเขตหนาว เช่น มหาสมุทรแอตแลนติกทางตอนเหนือ ยุโรป ปลาซาบะเป็นปลาที่มีราคาถูกที่คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานมี 2 ประเภท ได้แก่ ma saba ซาบะลำตัวสีเงินท้องสีขาวมีจุดสีดำตามลำตัว และ goma saba มีจุดสีดำตามท้องและลำตัว ปลาซาบะมีไขมันและน้ำมันที่อยู่ตามผิวและลำตัว มีประโยชน์เพราะอุดมไปด้วยไขมันดี