ไปดูเขาต้มน้ำปลาที่บ้านเกบไชยใต้

ผู้เขียน

กฤช เหลือลมัย

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 118-119

หัวข้อ:

น้ำปลา. น้ำปลา -- การผลิต.

บทคัดย่อ

น้ำปลาจากปลาสร้อยของหมู่บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จะใช้ปลาสร้อยหมักกับเกลือทะเลชนิดเม็ด ในอัตราส่วน ปลา 3 ส่วน เกลือ 1 ส่วน หมักในโอ่งที่ตั้งกลางแจ้งและปิดฝาให้สนิท โดยหมักไว้อย่างน้อย 1 ปี เมื่อตัวปลาในโอ่งเริ่มเปื่อยมีน้ำหมักสีโคลนใสๆ ให้นำน้ำปลาดิบไปต้มจนเดือด จากนั้นรอให้เย็นจึงนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางให้น้ำปลาใส ซึ่งน้ำปลาที่ได้จะหอมกลิ่นปลาและมีรสชาติอร่อย