เตินสายให้ทำสวนพร้าว เตินเช้าให้ทำสวนยาง

เติน คือ ตื่น
สวนพร้าว แปลว่า สวนมะพร้าว

สำนวนนี้สอนให้เลือกทำงานหรือประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับ ลักษณะนิสัยของตนเองหรือปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับงาน

การทำงานใด ๆ ก็ตาม คนเฒ่าคนแก่มักจะสอนลูกหลานให้ตื่นเช้า ถ้ามี สวนยางยิ่งต้องตื่นเช้าประมาณตีสาม ตีสี่ คนตื่นสายไม่เหมาะที่จะทำสวนยาง ต้องทำงานอย่างอื่นแทน จึงเกิดเป็นสำนวน เตินสายให้ทำสวนพร้าว เตินเช้า ให้ทำสวนยาง หมายความว่า การทำสวนมะพร้าวไม่จำเป็นต้องตื่นเช้า เพราะ การดูแลรักษาและการเก็บผลผลิตทำได้ตลอดวัน เพียงแต่ต้องเอาใจใส่ใน ระยะแรกเท่านั้น ส่วนการทำสวนยาง ต้องตื่นเช้าประมาณตีสามตีสี่เพื่อไป กรีดยาง เพราะต้นยางจะให้น้ำยางได้ดีในเวลานั้น เนื่องจากอากาศเย็น ถ้าสายอากาศร้อนน้ำยางจะออกน้อย บางคนต้องตื่นเช้ากว่านั้น เพราะมี พื้นที่ปลูกยางมาก ขึ้นกับจำนวนพื้นที่ปลูกยาง ชาวใต้เรียกการออกไปตัดยาง

หรือกรีดยางในเวลากลางคืนนั้น ว่า ไปโละยาง เช่น ไอ้ดำกับไอ้เขียดเติน ไปโละยางแล้วหม้าย แปลว่า ไอ้ดำกับไอ้เขียดตื่นไปกรีดยางแล้วหรือยัง โลกบ่าวฉาน เตินสายทุกวัน น่าอี้สร้างสวนพร้าว แปลว่า ลูกชายของฉัน ตื่นสายทุกวัน น่าจะทำสวนมะพร้าว

(ผศ.ปองทิพย์ หนูหอม)