ดีเหมือนเหล้าเครียะ

ดีเหมือนเหล้าเครียะ เป็นสำนวน หมายถึงบุคคลหรือสิ่งที่มีคุณภาพ หรือชั้นเชิง ยอดเยี่ยม

คำว่า เหล้า ในที่นี้หมายถึงเหล้าที่ชาวบ้านต้มกินและขายกันเอง เรียกว่า เหล้าเถื่อน

คำว่า เครียะ หมายถึง ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เรียกสั้น ๆ ว่า เครียะ เป็นแหล่งผลิตเหล้าที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ

เหล้าเครียะ คือเหล้าที่ผลิตหรือต้มที่ตำบลตะเครียะ มีชื่อเสียงว่าเป็น เหล้าที่มีรสชาติดี เข้มข้น ดีกรีแรงจนจุดไฟติด จากสภาพภูมิประเทศของ อำเภอระโนดและอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นบริเวณที่มีต้นตาลมาก เนื่องจากชาวบ้านนิยมปลูกไว้บนคันนา และต้นตาลมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ลำต้นใช้ทำสะพาน ชานบ้าน ใบใช้กั้นฝา ก้านใบใช้ทำรั้ว ทำฟืน เนื้อลูกตาล ทำอาหารและขนม ที่สำคัญคือน้ำตาลสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง ทั้งเป็นน้ำตาลสด น้ำตาลแว่น น้ำส้ม กะแช่ และน้ำตาลโตนด

น้ำตาลโตนด คือน้ำตาลสดที่นำมาเคี่ยวจนข้นเป็นสีน้ำตาลไหม้ เป็น วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการต้มเหล้า ตำบลตะเครียะมีต้นตาลมากจึงมีการเคี่ยว น้ำตาลโตนดมากและนำไปใช้ในการต้มเหล้าได้ ชาวตะเครียะมีสูตรและวิธีการ ต้มเหล้าเป็นพิเศษต่างจากเหล้าที่ต้มในท้องที่อื่น เช่น การต้มและกลั่นจนเป็น น้ำเหล้านั้น จะนำมากินและขายเฉพาะเหล้าที่กลั่นได้น้ำแรกจนถึงน้ำห้าซึ่ง เรียกว่า เหล้าน้ำต้น เท่านั้น เนื่องจากผู้ต้มเหล้าขายมุ่งเอาชื่อเสียงมากกว่า เอากำไร ยอมตัดเหล้าน้ำปลายทิ้งไป จึงได้เหล้าที่มีรสชาติเข้มข้น ดีกรีแรง เป็นที่พอใจของนักดื่มนิยมกันว่าเป็นเหล้าชั้นดี

อีกประการหนึ่ง ในบริเวณตะเครียะ ระโนด หัวไทร ได้ชื่อว่าเป็นดงนักเลง คำว่า นักเลง ตามความหมายของคนภาคใต้ หมายถึง คนที่กล้าหาญ ใจถึง มีชั้นเชิง รักพวกพ้อง ไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าหรือไม่มีทางสู้ จึงเปรียบเทียบ ยกย่องคนที่มีลักษณะเช่นนี้ว่า ดีเหมือนเหล้าเครียะ เช่น นักมวยมุมแดงชก ดีเหมือนเหล้าเครียะ

ชุมชนใดผลิตสิ่งของที่มีคุณภาพ มักได้รับการยกย่องและออกชื่อชุมชน ที่ผลิตให้รู้กัน เช่น กินเหมือนจอบน้ำน้อย แปลว่า จอบที่คมถากหญ้าได้ดี เหมือนจอบที่ทำมาจากตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คมเหมือนพร้านาป้อ แปลว่า พร้าเล่มนั้นคมเหมือนพร้าที่ทำมาจากตำบล นาป้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง

(นายธีระ แก้วประจันทร์)