เอาปูนหมายหัว

เอาปูนหมายหัว เป็นสำนวน หมายถึง เชื่อแน่ว่าจะต้องเป็นไปตามที่ คาดหมายไว้ มักใช้ในทางไม่ดี เช่น เด็กคนนี้สอบทีไรได้ที่โหล่ทุกที เอาปูน หมายหัวไว้ได้เลย

สำนวน เอาปูนหมายหัว กาญจนาคพันธุ์ (ขุนวิจิตรมาตรา หรือ นายสง่า กาญจนาคพันธุ์) อธิบายมูลเหตุของสำนวนนี้ว่ามาจากความเชื่อของ คนไทยสมัยโบราณ ถ้าเด็กตายตั้งแต่อายุยังน้อย ผู้ใหญ่จะเอาปูนมาแต้ม ไว้ที่หน้าผากหรือตามตัว เพื่อเป็นเครื่องหมายว่า หากบุตรที่มาเกิดใหม่มีปาน ในตำแหน่งที่ได้ป้ายปูนไว้เหมือนกับบุตรคนที่ตายไป ก็จะมั่นใจว่าได้บุตรคนเดิม มาเกิดใหม่

เอาปูนหมายหัว เดิมหมายถึง เอาปูนแดงทำเครื่องหมายไว้ให้เป็นที่ สังเกตได้ เมื่อกลายเป็นสำนวนหมายถึง คาดหมายว่าจะต้องเป็นไปตามที่คิดไว้ และมักใช้ในทางไม่ดี

(ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล)