เอามือซุกหีบ

คำว่า หีบ ในที่นี้ ถ้าเป็นคำกริยา มีความหมายว่า ใช้เครื่องมือรีดหรือ บีบให้ได้ส่วนที่ต้องการออกมา เช่น หีบอ้อยให้ได้น้ำอ้อย, หีบฝ้ายเพื่อเค้น เอาปุยฝ้ายออกจากเมล็ด หีบ ยังมีความหมายว่า อัดหรือหนีบให้ได้รูปตาม ที่ต้องการ เช่น หีบสไบเพื่ออัดผ้าสไบให้เป็นรอยจีบ ถ้าเป็นคำนาม หีบ หมายถึง เครื่องมือสำหรับหีบสิ่งต่าง ๆ นั้น คนที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับ การหีบสิ่งต่าง ๆ จะต้องระวังที่จะไม่เข้าไปยุ่งโดยเอามือเข้าไปใกล้ ๆ เครื่องหีบ เพราะอาจจะถูกหีบมือแตกได้

สำนวน เอามือซุกหีบ หมายถึง หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลำบาก ใส่ตัวโดยที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะทำให้ได้รับอันตราย เช่น เขา กำลังประท้วงกันอยู่ตรงหน้าที่ทำงาน เธอก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วย จะไป ร่วมกับเขาทำไม เอามือซุกหีบแท้ ๆ เลย เธอนี่

(ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี)