เป็นปี่เป็นขลุ่ย

เป็นปี่เป็นขลุ่ย เป็นสำนวนหมายความว่า เข้ากันได้เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน กลมเกลียวไปด้วยกัน พูดจาเออออรับกันไปได้อย่างต่อเนื่อง สำนวนนี้มาจากการบรรเลงดนตรีไทย ในวงปี่พาทย์ไม้แข็ง มีปี่เป็น เครื่องดนตรีประเภทเป่าเพื่อดำเนินทำนองโหยหวนโลดลอย ในขณะเดียวกัน ก็ต้องกลมกลืนกับทำนองของเครื่องตีได้แก่ระนาดและฆ้อง ส่วนขลุ่ยก็เป็นเครื่องเป่าเพื่อดำเนินทำนองเช่นเดียวกับปี่ แต่เป็นเครื่อง ดนตรีประจำวงคนละประเภท จึงไม่ใช้เป่าด้วยกัน

สำนวน เป็นปี่เป็นขลุ่ย นำมาเปรียบเทียบในลักษณะประชดกับคนที่ ไม่น่าจะเข้ากันได้แต่กลับเข้ากันได้เป็นอย่างดี เช่น เด็ก ๒ คนนี้ปกติก็เถียงกัน พอบอกว่าจะไปเที่ยวก็เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเลย

(ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล)