มัดมือชก

มัดมือชก เป็นสำนวนที่มีความหมายว่า ถูกบังคับให้ต้องยอมจำนน เช่น เธอเล่นมัดมือชกให้ฉันไปเป็นวิทยากรโดยไม่ให้ฉันได้มีโอกาสปฏิเสธเลย, เขาขอให้ฉันไปเป็นเพื่อนเจ้าสาว เอาเสื้อผ้ามาให้แล้วก็กลับไปเลยมัดมือชก ไม่ให้ฉันปฏิเสธได้

สำนวน มัดมือชก เปรียบคนที่ถูกบังคับให้จำยอมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า เหมือนกับคนที่ถูกมัดมืออยู่ ย่อมไม่สามารถใช้มือปัดป้องต่อสู้หรือทำอะไรได้ เมื่อถูกชกถูกต่อยก็ไม่สามารถต่อสู้ได้ ต้องยอมให้เขาชกไปฝ่ายเดียว สำนวน มัดมือชก จึงนำมาเปรียบคนที่ตกอยู่ในภาวะจำยอม ต้องทำตามผู้ที่มีอำนาจ เหนือกว่า หรือทำตามโดยไม่มีโอกาสคัดค้าน เช่น นักท่องเที่ยวมักจะถูก มัดมือชกให้ซื้อสินค้าในร้านที่มัคคุเทศก์พาไป

(ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล)