หลีกเรือให้หลีกขวา

หลีกเรือให้หลีกขวา คำว่า หลีก ในที่นี้หมายถึงหลบทางให้อีกฝ่ายที่ สวนทางมา สำนวน หลีกเรือให้หลีกขวา เป็นสำนวนบอกให้รู้ว่าวิธีสัญจร ทางน้ำเพื่อให้เป็นระเบียบ ไม่เกิดอุบัติเหตุ และไม่เกิดความเสียหาย ในการ สัญจรทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือพาย เรือแจว หรือเรือยนต์ เมื่อแล่นสวนทางกัน โดยเฉพาะในลำน้ำแคบ ๆ เช่นคลอง ท่านแนะนำว่าให้ต่างฝ่ายต่างชิดขวาหรือ หลีกไปทางขวาของตน เรือที่สวนทางมาก็จะแล่นมาทางกราบซ้าย

การปฏิบัติตามข้อตกลงเช่นนี้ช่วยทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของ ผู้คนสะดวกและมีระเบียบมากขึ้น หากต่างฝ่ายต่างปฏิบัติตามอำเภอใจของ ตนก็อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุได้

(ศ. ดร. กุสุมา รักษมณี)