หน้าเป็นตวัก

หน้าเป็นตวัก หรือ หน้าเป็นจวัก เป็นสำนวนหมายความว่าหน้างอ คล้ายกับตวักหรือจวัก ตวัก หรือ จวัก เป็นสิ่งที่ใช้คนแกงตักแกงในหม้อ ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามยาวทำด้วยไม้งอขึ้นทำมุมเกือบตั้งฉากกับตัวตวัก สำหรับถือจับได้ถนัดเวลาคนแกงตักแกง

หน้าเป็นตวัก หรือ หน้างอเป็นตวัก ใช้เป็นคำเปรียบหมายความว่า โกรธ โดยปกติคนที่โกรธมักจะหน้าบึ้งหรือหน้างอเหมือน ตวัก เช่น เธออย่าไปยั่วเขา ดูซิ เขาหน้างอเป็นตวักแล้ว

ปัจจุบันสิ่งที่ใช้ตักแกงถ้าทำด้วยกะลามะพร้าว มักเรียกว่า กระจ่า ถ้าทำรูปคล้ายช้อนมีด้ามต่อจากส่วนที่ใช้ตักให้งอนน้อย ๆ มักเรียกว่า ทัพพี คำว่า ตวัก นอกจากจะหมายถึงที่ตักแกงแล้ว อาจใช้หมายถึงลักษณะของมือ ที่หงายขึ้นและงอนิ้วทั้งสี่เข้ามา เรียกว่า มะเหงก เป็นเครื่องหมายแสดง ความโกรธ แต่ผู้ชายที่ถูกผู้หญิงยกมะเหงกให้มักจะปลอบใจตนเองว่า 'ผู้หญิง ให้ตวัก แปลว่าผู้หญิงกวักมือ"

(ศ. ดร. กาญจนา นาคสกุล)