หนอนบ่อนไส้

หนอนบ่อนไส้ เป็นสำนวนหมายถึงคนที่ทำร้ายหรือทำลายอยู่ภายใน คนในบ้านหรือในครอบครัวเดียวกันหรือพวกเดียวกันคิดร้าย ทำให้เกิดประโยชน์ กับผู้อื่น เช่น บริษัทของเราต้องมีหนอนบ่อนไส้แน่ ๆ จะผลิตสินค้าใหม่ ๆ ออกมา บริษัทคู่แข่งก็ชิงออกสินค้าตัดหน้า, คนใช้ที่บ้านเป็นหนอนบ่อนไส้ บอกผู้ร้ายให้รู้เวลาที่ไม่มีคนอยู่บ้าน ผู้ร้ายจึงเข้ามาขโมยของในบ้านได้โดย สะดวก คำว่า บ่อน ในสำนวน หนอนบ่อนไส้ เป็นคำกริยา หมายถึง กินฟอน อยู่ข้างใน ฟอนคือกินพรุนข้างใน เช่นในโคลงโลกนิติบทหนึ่งกล่าวถึงสำนวน หนอนบ่อนไส้ ว่า

"ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้มีพรรณ
ภายนอกแดงดูฉันชาดบ้าย
ภายในย่อมแมลงวันหนอนบ่อน
ดุจดั่งคนใจร้ายนอกนั้นดูงาม"

นอกจากนี้ หนอนบ่อนไส้ ยังหมายถึงคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราที่ เข้ามาทำที่เป็นพวกเพื่อบ่อนทำลายเราด้วย การบ่อนทำลายคือแทรกซึมเข้าไป เพื่อทำลายอยู่ภายในทีละน้อย ๆ เช่น เขาแฝงตัวเข้ามาเป็นหนอนบ่อนไส้เพื่อ บ่อนทำลายความสามัคคีของคนในชาติเราแท้ ๆ

(นางสาวพัชรี ลินิฐฎา)