ลิงตกต้นไม้

ลิงตกต้นไม้ เป็นสำนวนที่เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของลิงตาม ธรรมชาติ ลิงจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ มีความชำนาญในการปีนป่ายต้นไม้ ไม่ตกลงมาง่าย ๆ แต่บางครั้งอาจพลาดพลั้งตกลงมาได้ จึงนำมาเปรียบกับคน ที่ชำนาญ หรือเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เกิดพลาดพลั้งอย่างไม่น่า เป็นไปได้ เช่น เขาเป็นหัวหน้าช่างไฟ แต่กลับถูกไฟดูดเพราะต่อสายไฟผิด ลิงตกต้นไม้แท้ ๆ

มีอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คือ สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง "สี่ตีน" หมายถึงสัตว์ที่มีตีน สัตว์เหล่านี้สามารถ เดิน วิ่ง หรือปีนป่ายได้มั่นคงกว่าสัตว์ที่มีเพียง ๒ ตีน "นักปราชญ์" หมายถึง ผู้รู้ ผู้มีปัญญา เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจว่ามีความรู้ความสามารถ จะคิด พูด หรือทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ แต่ทั้งสัตว์สี่ตีนและนักปราชญ์ก็มี โอกาสทำเรื่องผิดพลาดได้เช่นกัน

(นางอัญชลี โพธิ์กิ่ง)