เรือขาดหางเสือ

เรือขาดหางเสือ เป็นสำนวนมีความหมายว่า คนที่ปล่อยให้ชีวิตดำเนินไป โดยไร้จุดหมาย อาจเป็นเพราะขาดผู้นำหรือขาดสติ หรือหมายถึง ครอบครัว ที่ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบ การงานที่ขาดหัวหน้า เป็นต้น โดยปกติเรือยกเว้นเรือพายจะมีหางเสือบังคับให้เคลื่อนไปในทิศทางที่ ต้องการ เรือจึงต้องมีนายท้ายหรือมีผู้ควบคุมหางเสือ เพื่อให้เรือไปถึงที่หมาย ด้วยเหตุนี้ การเคลื่อนที่ของเรือที่ขาดหางเสือจึงนำมาเปรียบกับ พฤติกรรมของคนที่ไม่รู้จักควบคุมตนเอง หรือการดำเนินกิจการต่าง ๆ ซึ่งไม่มี ผู้นำหรือหัวหน้าควบคุมทิศทาง เช่น สมชายผิดหวังที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ได้ เลยปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไร้จุดหมายเหมือนเรือขาดหางเสือ, ตั้งแต่ พ่อเสียชีวิตไป ครอบครัวของเราก็เหมือนกับเรือขาดหางเสือ ไม่รู้ว่าจะทำ อย่างไรต่อไปดี

(ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล)