น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย

น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย เป็นสำนวนที่เตือนให้ระวังตัว ไม่ หลงเชื่อคำพูดที่อ่อนหวาน โดยเปรียบกับธรรมชาติของปลา เมื่อคนจะจับปลา มักจะทำที่ล่อปลาด้วยการเลี้ยงพืชน้ำไว้ ปลาชอบอยู่ในที่เย็นจะหลงเข้าไป อาศัย จึงถูกจับได้ ส่วนปลาที่อยู่ในน้ำตามธรรมชาติ ไม่หลงเข้าไปในที่ล่อ จะมีโอกาสรอดชีวิตได้มากกว่า

คำว่า น้ำเย็น นำมาเปรียบกับคำพูดที่ไพเราะ นุ่มนวล สุภาพ อ่อนหวาน มักทำให้คนฟังตายใจ และอาจถูกหลอกจนเป็นอันตรายหรือสูญเสียทรัพย์สินได้ เช่น เขามาพูดประจบประแจงคุณยายบ่อยๆ คุณยายเลยยกทรัพย์สมบัติให้เขา ไปหมด ลูกหลานห้ามเท่าไรก็ไม่ฟัง อย่างนี้แหละที่เรียกว่า น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย ส่วน น้ำร้อน เปรียบได้กับคำพูดที่ตรงไปตรงมา ฟังดูไม่ไพเราะ ไม่ถูกใจ แต่เป็นคำพูดที่จริงใจ มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง เช่นการดุด่าว่ากล่าวของ พ่อแม่ ซึ่งลูกๆ มักไม่อยากฟัง แต่เป็นคำพูดที่มีคุณกับลูก

(นางอัญชลี โพธิกิ่ง)