ควันหลง

ควันหลง เป็นสำนวนใช้กล่าวถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น และผ่านไปแล้ว แต่ยังมีผลที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นหลงเหลืออยู่ เช่น หลัง เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ผ่านไป ๒ เดือน บางที่ก็ยังมีควันหลง ข้าวสารอาหาร แห้งและน้ำดื่มขาดตลาดอยู่, ควันหลงจากงานขึ้นปีใหม่ พวกเราเลยต้อง กินเค้กกันอยู่หลายอาทิตย์

สำนวน ควันหลง มีที่มาจากพวกนักเลงสูบฝิ่นสูบกัญชาเรียกควันที่หลงเหลืออยู่ในกล้องสูบฝิ่นหรือบ้องกัญชา คนที่ไม่เคยสูบเมื่อเห็นก็อยากทดลองสูบหรือลองดูดเล่นเพราะเห็นเป็นกล้องเปล่า ๆ แต่กลายเป็นดูดเอาควันหลงของฝิ่นหรือกัญชาเข้าไปเต็มปอด ทำให้สำลักและมึนเมาทันที หรือมาจากคนที่ไม่มีเงินสูบฝิ่น มาอาศัยสูบควันที่ยังหลงเหลืออยู่ในบ้องหรือในกล้องของผู้ที่สูบไปแล้ว

(นางสาวนิภาพรรณ ธาราสันติสุข)