กลัวจนขี้ขึ้นสมอง

กลัวจนขี้ขึ้นสมอง เป็นสำนวนหมายถึง ตกใจกลัวอย่างสุดขีด สัตว์ที่ มีขี้อยู่บนหัวสมอง คือ กุ้ง สาเหตุที่กุ้งมีขี้อยู่บนหัวสมอง มีนิทานปรัมปราว่า แต่เริ่มแรกมานั้นกุ้งมีแต่ก้ามและเปลือกบาง จึงถูกสัตว์อื่นจับกินจนจำนวนกุ้ง ร่อยหรอ กุ้งจึงไปขอพรจากพระอุมาขอให้มีอาวุธป้องกันตัว พระอุมาจึงให้กุ้ง มีเลื่อยสองคมที่หัว และมีดาบแข็งที่หาง เมื่อถูกสัตว์อื่นจับกินจะได้แทงทะลุ ท้องสัตว์ที่กินหนีออกมา แต่กุ้งต้องให้คำสัตย์ว่าจะกินแต่ซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย เป็นอาหาร เมื่อกุ้งมีอาวุธ จำนวนกุ้งก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้อาหารไม่พอ กั้งจึงมาชวน ให้กุ้งใช้อาวุธเจาะท้องเรือสำเภาให้จมเพื่อให้ลูกเรือจมน้ำตาย พวกเรือสำเภา ถูกกุ้งทำให้เรือล่มอยู่บ่อย ๆ จึงไปฟ้องพระอุมา พระอุมาให้พญาอนันตนาคราช ลงไปปราบกุ้ง กุ้งกลัวจนกระเพาะและของที่กินเข้าไปขึ้นไปอยู่ที่สมอง

(นางสุจิตรา กลิ่นเกษร)