กินเศษกินเลย

กินเศษกินเลย ประกอบด้วยคำว่า กิน เศษ และ เลย คำว่า กิน ในสำนวนนี้หมายถึง ยักยอกเอาสิ่งของหรือผลประโยชน์ ไปเป็นของตน เช่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อคนนี้กินของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอิฐ หิน ดิน ทราย, แม่ครัวคนนี้กินค่ากับข้าวเป็นประจำ ส่วนคำว่า เศษ และคำว่า เลย มีความหมายเหมือนกันคือ ส่วนที่เกินออกไป ส่วนที่มากกว่าจำนวนที่ กำหนด ส่วนที่เหลือจากส่วนใหญ่

เมื่อรวมเป็น กินเศษกินเลย มีความหมายว่า ยักยอกส่วนที่เกินกำหนด หรือส่วนที่ดูเหมือนจะเหลืออยู่ไปเป็นของตนโดยมิชอบ เช่น บริษัทนี้ กิจการดูท่าจะดีแต่ไม่ค่อยมีกำไร เพราะพนักงานแต่ละคนกินเศษกินเลย กันทุกเรื่อง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชอบกินเศษกินเลยจึงถูกตั้งกรรมการ สอบสวน, ลูกจ้างคนนี้ทำงานก็ดีอยู่หรอก แต่ชอบกินเศษกินเลย เจ้านาย ทนไม่ไหวเลยไล่ออกไปแล้ว

กินเศษกินเลยถือเป็นการคอร์รัปชันอย่างหนึ่ง

(ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล)