ผญาเกี้ยว : บอกความในใจต่อคนรัก

ฝนตกยังรู้เอื้อน นอนกลางคืนยังรู้ตื่น
บาดอ้ายคิดฮอดน้อง สังมาเอื้อนอิ่มบ่เป็น
[ฝนตกยังฮู้เอื้อน นอนกลางคืนยังฮู้ตื่น
บาดอ้ายคิดฮอดน้อง สังมาเอื้อนอิ่มบ่อเป็น]

ผญาที่ว่า ฝนตกยังรู้เอื้อน นอนกลางคืนยังรู้ตื่น [ฝนตกยังฮู้เอื้อน นอนกางคืนยังธู่ื่น แปลว่า ฝนตกยังรู้จักหยุด นอนกลางคืนยังรู้จักตื่น มีความหมายว่า ธรรมชาติของฝนแม้จะตกนานเท่าใดก็ตาม ยังมีเวลาหยุด ส่วนคนที่นอนหลับในเวลากลางคืนยังรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้

เอื้อน แปลว่า หยุด, ขาดหาย

ผญาที่ว่า บาดอ้ายคิดฮอดน้อง สังมาเอื้อนอิ่มบ่เป็น [บาดอ้ายคึดฮอด น้อง สังมาเอื้อนอิ่มบ่อเป็น] แปลว่า เมื่อพี่คิดถึงน้อง ทำไมจึงไม่รู้สึกอิ่ม หมายความว่า ทำไมพี่จึงคิดถึงน้องอยู่ตลอดเวลาเหมือนกินข้าวไม่รู้จักอิ่ม

บาด หรือ บัด แปลว่า ครั้น, เมื่อ, แต่, แต่ว่า

คึดฮอด แปลว่า คิดถึง

สัง แปลว่า อะไร, ทำไม

ดังนั้น คำผญาที่ว่า ฝนตกยังรู้เอื้อน นอนกลางคืนยังรู้ตื่น บาดอ้าย คิดฮอดน้อง สังมาเอื้อนอิ่มบ่เป็น [ฝนตกยังฮู้เอื้อน นอนกางคืนยังรู้ตื่น บาดอ้ายคึดฮอดน้อง สังมาเอื้อนอิ่มบ่อเป็น] เป็นผญาเกี้ยวพาราสีที่ชายหนุ่ม หลงรักปักใจในสาวสวยจนสุดหัวใจ จะนั่งจะนอนหรือทำอะไรก็ไม่เป็นสุข เพราะคอยพะวงคิดถึงสาวอยู่ตลอดเวลา จนต้องเอื้อนเอ่ยความในใจต่อหญิง ผู้เป็นที่รัก

(นายเกษียร มะปะโม)