ผญาคำสอน : ไม่ให้ผู้น้อยลืมคุณผู้ใหญ่

เป็นเด็กน้อย อย่าลืมคุณผู้ใหญ่ ครั้นผู้ใหญ่บ่พร้อม ไปได้ก็บเถิง [เป็นเด็กน่อย อย่าลืมคุณผู้ใหญ่ คันผู้ใหญ่บ่อพ่อม ไปได้กะบ่อเถิง] ผญาที่ว่า เป็นเด็กน้อย อย่าลืมคุณผู้ใหญ่ ครั้นผู้ใหญ่บ่พร้อม ไปได้ก็บเถิง แปลว่า เป็นผู้น้อยอย่าลืมพระคุณของผู้ใหญ่ ถ้าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน จะทำอะไรก็ไม่สำเร็จ มีความหมายว่า เราเป็นเด็ก เป็นผู้น้อยเป็นลูกศิษย์หรือเป็นลูกเป็นหลาน เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอน ได้รับการอุปการะค้ำชูจากผู้ใหญ่หรือพ่อแม่มาแล้ว ควรจะระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณท่านเหล่านั้นด้วย เพราะการทำงานสิ่งใดก็ตามถ้าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วย ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จตามที่ตนมุ่งหวัง

เด็กน้อย [เด็กน่อย] หมายถึง เด็ก, ลูก ๆ หลาน ๆ, ลูกศิษย์

พร้อม [พ่อม] แปลว่า ส่งเสริม, สนับสนุน

เถิง คือ ถึง แปลว่า ประสบความสำเร็จ

(นายเกษียร มะปะโม)