ผญาคำสอน : การเลือกคบคน

ง้วนกินเบื่ออย่าไว้ในเรือน คนใจเบือนอย่าเอาเป็นพี่น้อง
[ง้วนกินเบื่อ อย่าไว้ในเฮือน คนใจเบือน อย่าเอาเป็นพี่น้อง]

ผญาที่ว่า ง้วนกินเบื่ออย่าไว้ในเรือน [ง้วนกินเบื่ออย่าไว้ในเฮือน] แปลว่า ยาพิษกินแล้วตาย อย่าเอาไว้ในบ้าน

ง้วน [ง้วน] แปลว่า ยาพิษ, ของมีพิษหรือของเบื่อเมา

ผญาที่ว่า คนใจเบือนอย่าเอาเป็นพี่น้อง [คนใจเบือนอย่าเอาเป็นพี่น้อง] แปลว่า คนมีจิตใจไม่ซื่อตรง อย่าเอาเป็นพี่น้อง

เบือน แปลว่า คด, ไม่ตรง คนใจเบือน หมายถึง คนที่มีจิตใจ ไม่ซื่อตรง

ดังนั้นคำผญาที่ว่า ง้วนกินเบื่ออย่าไว้ในเรือน คนใจเบือนอย่าเอาเป็น พี่น้อง [ง้วนกินเบื่อ อย่าไว้ในเฮือน คนใจเบือน อย่าเอาเป็นพี่น้อง] จึงหมายถึง ของมีพิษที่กินแล้วเป็นพิษต่อร่างกายหรือทำให้ตายได้ ห้ามเก็บไว้ในเรือนอย่าง เด็ดขาด อาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยเฉพาะคนแก่และเด็ก และคนที่มี จิตใจไม่ซื่อตรงก็ไม่สมควรรับเข้ามาอยู่ภายในบ้าน ไม่นับเป็นพี่เป็นน้อง เพราะ เป็นคนที่มักจะเอาเปรียบผู้อื่นและไม่น่าไว้วางใจ

(นางพจนีย์ เพ็งเปลี่ยน)