หัวล้านได้หวี

สุภาษิต

หัวล้านได้หวี

ความหมาย

ผู้ที่ได้รับสิ่งที่มิได้มีประโยชน์แก่ตนเอง

ตัวอย่าง

ผู้ใหญ่บ้านมอบจักรยานให้แก่ยายสา แต่ยายสาปั่นจักรยานไม่เป็น จึงไม่ได้เอาไปใช้งานซึ่งก็เหมือนหัวล้านได้หวี

มานะจับฉลากของขวัญปีใหม่ได้อุปกรณ์แต่งหน้าทำผม แต่ก็เหมือนหัวล้านได้หวีเพราะของเหล่านั้นล้วนเป็นของใช้สำหรับผู้หญิงทั้งนั้น