หวานเป็นลม ขมเป็นยา

สุภาษิต

หวานเป็นลม ขมเป็นยา

ความหมาย

คำพูดที่ดีหรือคำชมมักจะทำให้ลืมตัว แต่คำติชมมักจะมีประโยชน์และทำให้คิดได้

ตัวอย่าง

โบราณมักจะบอกว่า หวานเป็นลม ขมเป็นยา หากใครติเราก็อย่าไปโกรธให้มีเหตุผลในการรับฟังและเอากลับมาคิด

มานะไม่ค่อยลุ่มหลงกับคำชมของเพื่อนฝูง แต่เวลาที่โดนเพื่อนตำหนิเขาก็เก็บเอามาคิดและปรับปรุงตัวเอง เพราะเขาถือเสียว่าหวานเป็นลม ขมเป็นยา