สังขารไม่เที่ยง

สุภาษิต

สังขารไม่เที่ยง

ความหมาย

ร่างกาย หรือสิ่งที่ประกอบขึ้นมาล้วนมีความไม่แน่นอนมีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา

ตัวอย่าง

คนเราเกิดมาจะให้แข็งแรงตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะสังขารไม่เที่ยง อยู่ ๆอาจจะก็ล้มป่วยก็ได้

นัทเป็นคนที่คิดเสมอว่าคนเราสังขารไม่เที่ยง จึงทำให้เขาระมัดระวังเป็นอย่างมากเวลาจะทำอะไร