รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

สุภาษิต

รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

ความหมาย

การรู้จักเอาตัวรอด หรือหลบหลีกจากอันตราย หรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ได้ดี

ตัวอย่าง

มานะรู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง เขารู้ว่าเพื่อนกำลังโมโห เลยไม่เข้าไปยุ่งกับเพื่อนก่อน

สุนีย์รู้ว่ามีคนร้ายหลบหนีเข้ามาในหมู่บ้านของตน เธอจึงรู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหางปิดบ้านมิดชิดเพื่อป้องกันคนร้ายเข้ามา