มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ


สุภาษิต

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

ความหมาย

ไม่ช่วยแล้วนังขัดขวางการทำงานของผู้อื่น

ตัวอย่าง

ภัทรชอบทำตัวมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ไม่ช่วยเพื่อนทำงานกลุ่มแล้ว ยังทำให้งานเสียหายอีก

ศักดิ์โดนตำหนิเสมอว่า หากไม่เห็นด้วยก็ควรอยู่เฉย ๆ อย่าทำตัวมือไม่พายเอาเท้าราน้ำ