บัวใต้น้ำ


สุภาษิต

บัวใต้น้ำ

ความหมาย

คนที่มีสติปัญญา มีความตั้งใจ แต่ต้องมีการเคี่ยวเข็ญหรือคอยสอนอยู่บ้างจึงจะทำให้ประสบผลสำเร็จ

ตัวอย่าง

อภิชาติเป็นคนที่เรียนไม่เก่ง แต่มีความพยายาม ขยัน และมีเพื่อนคอยติวให้ตลอด ก็เหมือนบัวใต้น้ำจนทำให้เขาสอบได้คะแนนดีขึ้นกว่าเดิม

หัวหน้างานจะสอนให้ลูกน้องเก่งขึ้น เหมือนบัวใต้น้ำก็ไม่ได้เพราะลูกน้องไม่มีความตั้งใจและไม่รับผิดชอบในงานเลย