ถ้อยทีถ้อยอาศัย


สุภาษิต

ถ้อยทีถ้อยอาศัย

ความหมาย

ต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน

ตัวอย่าง

นกกับเพื่อน ๆ ทำงานกลุ่มด้วยกัน แต่ละคนก็ไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน จนทำให้ส่งงานคุณครูไม่ทันเวลา

มานะช่วยติวคณิตศาสตร์ให้มานี ส่วนมานีก็ช่วยติวภาษาอังกฤษให้มานะ ทั้งคู่ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกันจึงทำให้สอบได้คะแนนดีทั้งสองวิชา