ถอยหลังเข้าคลอง


สุภาษิต

ถอยหลังเข้าคลอง

ความหมาย

การหวนกลับหรือถอยกลับไปเป็นแบบเดิม

ตัวอย่าง

บริษัทพัฒนาระบบสแกนนิ้วลงเวลาของพนักงาน แต่สุดท้ายแล้วก็ถอยหลังเข้าคลองกลับไปให้พนักงานลงเวลาด้วยการเขียนแบบเดิม

เชอร์รี่ถอยหลังเข้าคลอง กลับไปคบกับแฟนอีกครั้ง หลังจากที่บอกกับที่บ้านแล้วว่าจะไม่กลับไปคบกันอีก