ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น


สุภาษิต

ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

ความหมาย

การกระทำที่ดูเหมือนมีความละเอียดรอบคอบ แต่แท้จริงแล้วไม่ละเอียดรอบคอบจริง

ตัวอย่าง

พนักงานบัญชีมีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของบริษัทอยู่เสมอแต่พอปิดงบทุกสิ้นเดือนยอดที่ได้ออกมาผิดพลาดตลอด เหมือนคนจำพวกถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

โรงเรียนแห่งหนึ่งดูเหมือนจะถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็นมีมาตรการเข้มงวดในการเข้า-ออกของนักเรียน แต่ไม่ได้ยืนควบคุมทุกประตูเข้า-ออกของโรงเรียนทำให้มีนักเรียนหนีออกนอกโรงเรียนไปได้