ถามวัวตอบควาย


สุภาษิต

ถามวัวตอบควาย

ความหมาย

ถามอย่างหนึ่งไปตอบอีกอย่างหนึ่ง

ตัวอย่าง

คุณครูถามนักเรียนว่าวันนี้มีนักเรียนมาเรียนทั้งหมดกี่คน แต่นักเรียนตอบว่าวันนี้ขาดเรียน 3 คนเป็นการตอบแบบถามวัวตอบควาย

ลูกค้าถามแม่ค้าว่าพรุ่งนี้มาขายของไหม แม่ค้าก็ตอบแบบถามวัวตอบควายโดยไปตอบว่าเมื่อวานไม่ได้มาขาย