ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

สุภาษิต

ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

ความหมาย

การพิจารณาลักษณะบุคคลหรือผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครอง

ตัวอย่าง

พ่อแม่เตือนลูกชายเสมอว่าเวลาคบใครให้ดูดี ๆ เหมือนดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

เจมส์ยึดหลักดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ในการเลือกคู่ครอง เขาจึงคบหาดูใจกันไปก่อนก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานด้วย