ดินพอกหางหมู


สุภาษิต

ดินพอกหางหมู

ความหมาย

การทำอะไรที่คั่งค้างสะสมไปเรื่อย ๆ

ตัวอย่าง

ลูกน้องไม่ยอมทำงานให้เสร็จทันทีที่นายจ้างสั่ง สะสมไว้จนกลายเป็นดินพอกหางหมูจึงทำให้ส่งงานไม่ทัน

แม่เตือนลูกให้จ่ายค่าบัตรเครดิตให้ตรงเวลา เพราะไม่อยากให้เป็นดินพอกหางหมูมิฉะนั้นจะโดนเรียกค่าปรับ