ดาบสองคม


สุภาษิต

ดาบสองคม

ความหมาย

การกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย หรือมีทั้งคุณและโทษ

ตัวอย่าง

สื่อออนไลน์หากใช้ในทางที่ดีก็จะเกิดประโยชน์ แต่หากใช้ในทางที่ไม่ดีก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้เปรียบเสมือนกับดาบสองคม

การใช้บัตรเครดิตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการรูดซื้อสินค้าแต่หากวางแผนการใช้จ่ายไม่ดีก็จะทำให้เป็นหนี้ได้